In English

Mediedomstolen

Fallet Catrine da Costa

Tio frågor om styckmålet

Citatet

Artiklar, debattinlägg och uppsatser

Skrivelser myndigheter

Om "Döden är en man"

Om webbplatsen

Löpsedlar

Första sidan

 

info@mediemordet.com

Skrivelser myndigheter i fulltext

Handlingar avseende Regeringsrätten, Justitieombudsmannen, Riksåklagaren, Granskningsnämnden för Radio och TV, Allmänhetens Pressombudsman m. fl.

2008:

Mellandomen i Attunda tingsrätt (pdf)
2008-04-22

Anders Agells inlaga till tingsrätten angående bevistema och bevisuppgifter (pdf)
2008-05-22

2007:

Per Lindebergs anmälan till Justitiekanslern om polisens ovilja att utreda DNA-spåret (pdf)
2007 10 16

2004:
Regeringsrättens avslag på resningsansökan
2004-07-01
Anders Agell i ny inlaga: Socialstyrelsens argument ohållbara
2004-03-26
Per Lindeberg kommenterar Lars Borgnäs uppgifter
2004-03-24
Anders Agell kritisk till Socialstyrelsens agerande
2004-02-09
Thomas Allgén och Teet Härm begär att rättsläkaren granskas
2003-12-18
Rättsmedicinalverkets svar på Thomas Allgén och Teet Härms begäran om prövning
2004-01-21
Anders Agells skrivelse till Socialstyrelsen
2003-12-31
Socialstyrelsen: De bör inte få resning
2004-01-28
2003:
Anders Agell: Resningsansökan till Regeringsrätten samt pressmeddelande
Anders Agell, 2003-09-23
Till Justitieministern: Svensk rättskipning bryter mot Europakonventionen
Finn Löfqvist m fl, 2003 06 04
Riksåklagaren bör begära resning i styckmålet
Finn Löfquist m fl, 2003-02-18
Även RÅ:s beslut 2003-03-11
JO-anmälan av domstolarnas hantering av styckmordfallet
Finn Löfquist m fl, 2003-02-12
Även JO:s beslut 2003-03-10
Regeringsrättens ledamöter anmälda för misstänkt tjänstefel
Finn Löfquist m fl, 2003-01-27
Även JK:s beslut 2003-04-15
Till Riksdagens justitieutskott
Finn Löfquist, 2003-02-18
 
2002
JO-anmälan mot Granskningsnämnden
Per Lindeberg m fl, 2002-11-26
Även JO:s beslut ang Granskningsnämnden 2003-01-16
Beslut i Granskningsnämnden för radio och TV 30/10 2002
beträffande Uppdrag Gransknings misstänkliggörande av Teet och Thomas
Anmälan till Granskningsnämnden för radio och TV
Eva Andersson, 2002-07-11
Anmälan till Granskningsnämnden för radio och TV
10 journalister, 2002-05-03
Till Justitieministern: Styckmordet visar att gällande rätt måste ändras
Knut Ahnlund m fl, 2002-04-12
Till Riksdagens Justitieombudsman
Lars-Erik Tillinger, 2002-02-06